Közfoglalkoztatás

2015-ben kezdtük meg a hosszú távú közfoglalkoztatást, mint munkaadó, a Belügyminisztérium támogatásával. Fontosnak tarjuk, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani mind a plébániáknak, mind pedig az állást keresőknek, utat törve a munkanélküliségből a munka világába. Az Iroda törekszik arra, hogy személyes jó kapcsolat alakuljon ki a lelkipásztorokkal és a hívekkel. Bizalmas a kapcsolat, könnyebben megy így a tanítás, a tanulás is. Igyekszünk elérni, hogy a bekapcsolt emberek újra aktívvá és a munkájuk iránt felelősséget érző személyekké váljanak. Az iroda az egyházmegye területén megjelenő közfoglalkoztatási igényeket felméri, összesíti, átvállalja a foglalkoztatással kapcsolatos összes adminisztrációs feladatot, központilag koordinálja az egész programot.

2017-ben több mint 39 településen közel 140 fő számára biztosítunk munkát, segítjük a visszatérést a munka világába.

  • Betegápoló, beteglátogató, szociális kisegítő

Az elképzelés szerint ebben a programban résztvevő közmunkás a rászoruló híveket látogatná meg rendszeresen, szükség szerint elkíséri az orvoshoz, segít bevásárolni, esetleg az étkezésben (főzés, stb.), valamint takarítás, ruházat karbantartása is segítséget nyújt.

  • Tanyagondnokszerű, idős embereket segítő munkatárs

A közmunkás az idős híveket látogatná meg heti rendszerességgel, és a kert körül felmerülő munkákat (favágás, téli időben behordása, kert alkalomszerű rendbe rakása) elvégezné. Ez a feladat egy-két személy által végezhető az összes Atyához tartozó településen (plébánia, fília).

  • Szelektív hulladék feldolgozás

Amennyiben a településen, a plébánián van olyan személy, aki egy kis feldolgozó üzem beindítására alkalmas, és a település vagy plébánia olyan helységgel bír (pajta, csarnok, üzemközpont) ahol egy feldolgozó gépet és egy tömörítő gépet be lehet állítani, – a fent említett gyűjtő hálózathoz lehetne csatlakoztatni – akkor a tömörített műanyag palackokat értékesíteni lehet.

  • Papír brikett gyártás

Hulladék papírból, felaprítása után, vízzel keverve téglák gyárhatók, melyek elégtve is hasznosíthatók, illetve cementtel és homokkal keverve építőanyag is készíthető belőlük. Karitász irodán keresztül a téli tüzelő támogatás így könnyen megoldható.

A kölcsönös segítségnyújtáson túl  – munkahelyteremtés, munkaerőhöz jutás-  megoldottá válhat az egyházi tulajdonban levő földek megművelése, temetők, parkok gondozása, plébániai adminisztrációkönnyítése.

A közfoglalkoztatás néhány előnye:

  • Közösségépítés
  • Munkahelyteremtés
  • Munkaerő képződik
  • Állami támogatással történik a bérek kifizetése, plébániákat költség nem terheli
  • A tevékenységhez szükséges eszközök finanszírozása is részben megoldott
  • A közfoglalkoztatás időtartama meghosszabbítható

Amennyiben felkeltettük szíves figyelmét, kérem forduljanak bizalommal a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájához.

Ezen településeken jellemzően mezőgazdasági munkát végeznek a dolgozók, de van közöttük, akik a helyi plébánia ügyintézését, plébánia kert ápolását, temető gondozását is végzik.

Bízunk benne, hogy e központi kezdeményezés a jövőben is tud munkalehetőséget adni illetve munkahelyeket biztosítani azon emberek számára, akiknek ez jelenti az egyetlen lehetőséget, hogy eltarthassák családjukat.