Gyümölcspálinka-gyártó

OKJ 31 541 04

Engedély száma: E-001626/2017/A031

 

Képzés kezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 30 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

Időtartam: 240 óra (kb. 3-4 hónap)

 

Képzési költségek (1 főre):

– tanfolyamdíj: 125 000 Ft,

– vizsgadíj: 35 000 Ft.

Vizsgára bocsátás feltételei, vizsgakövetelmények: sikeres modulzáró vizsgák, az összes óraszám 20%-át meg nem haladó hiányzás

 

A képzés célja: Olyan szakember képzése, aki professzionális módon tudja végezni a gyümölcspálinka-gyártás tevékenység során előforduló munkaműveleteket, folyamatokat. A gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, főzés, finomítás, érlelés, tárolás, töltés, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 • Felkészül a munkára
 • Előkészíti a munkafolyamatot
 • Alapméréseket végez
 • Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
 • Előkészítő műveleteket végez
 • Szaturálást végez
 • Cefrét készít
 • Szűrést végez
 • Fermentációt végez
 • Speciális szakmai műveletet végez
 • Befejező műveleteket végez
 • Kiszerelést végez
 • Betartja a tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat
 • Adminisztrációs munkát végez

 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosítója és megnevezése:

10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás
10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
11610-16 Jövedéki ismeretek

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

 

Képzéseinkre jelentkezés: jelentkezési lap részletes kitöltésével, amely megtalálható a vevi.vaciegyhazmegye.hu honlapon, és ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!