Adótanácsadó

OKJ száma: 55 344 01

Engedélyszáma: E-001626/2017/A021

Képzés kezdésének feltételei: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő, 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő , 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő, Mérlegképes könyvelő szakképesítés (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy felsőoktatási intézményben szerzett oklevél.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 70 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 30 %

Időtartam: kb. 8 hónap

 

Képzési költségek (1 főre):

– tanfolyamdíj: 129 000 Ft,

– modulzáró vizsgadíj: 60 000 Ft,

– vizsgadíj: 52 900 Ft.

 

A képzés célja olyan adótanácsadó szakember képzése, aki képes:

  • a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítésére és ellenőrzésére, a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzésére;
  • a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadói feladatok ellátására;
  • a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok ellátására, a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezésére, megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére;
  • megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátására; adótanácsadói vélemények készítésére, ellenjegyzésére;
  • feltételes adó megállapítási kérelmek készítésére, ellenőrzésére belföldi ügyletek vonatkozásában, szokásos piaci ár nyilvántartás készítésére, ellenjegyzésére belföldi ügyletek vonatkozásában, felügyeleti intézkedési kérelem készítésére, ellenőrzésére belföldi ügyletek vonatkozásában.

 

A tananyagegységek

Azonosító A követelménymodul neve Elmélet

óraszáma

Gyakorlat

óraszáma

Összesen
10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 30 0 30
10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás 30 6 36
10768-16 Közvetlen adózási feladatok 38 28 66
10769-16 Közvetett adózási feladatok 42 18 60
10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása 24 12 36
10771-16 Számviteli feladatok ellátása 30 18 48
10772-16 Adótanácsadási tevékenység 8 4 12
Összesen: 202 86 288

 

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

Képzéseinkre jelentkezés: jelentkezési lap részletes kitöltésével, amely megtalálható a vevi.vaciegyhazmegye.hu honlapon, és ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!