Államháztartási mérlegképes könyvelő

OKJ 55 344 02

Engedélyszáma: E-001626/2017/A025

Képzés kezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 60 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

Időtartam: kb. 8 hónap

 

Képzési költségek (1 főre):

– tanfolyamdíj: 165 000 Ft,

– modulzáró vizsgadíj: 70 000 Ft,

– vizsgadíj: 65 000 Ft.

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő az Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat elsajátítsa. Ezáltal képes legyen a vállalkozási könyvelői feladatok ellátására és a szakmában munkát vállalni.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít. Ellátja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

A tananyagegységek
Tananyagegység és téma megnevezése Elmélet Gyakorlat Összesen
1. 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban 30 30
2. 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása 20 20 40
3. 10775-16 Adózási feladatok ellátása 20 20 40
4. 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata 20 10 30
5. 10776-16 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása 20 10 30
6. 10777-16 Államháztartási számviteli feladatok ellátása 42 38 80
7. 10779-16 Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása 40 30 70
Összesen: 192 tanóra 128 tanóra 320 tanóra

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

Képzéseinkre jelentkezés: jelentkezési lap részletes kitöltésével, amely megtalálható a vevi.vaciegyhazmegye.hu honlapon, és ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!