Nevelőszülő képzés

A tanfolyamon megszerezhető képesítés megnevezése: Nevelőszülő OKJ-s bizonyítvány.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosítója és megnevezése:

10557–12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
10532–12 A családi környezet felkészítésének feladatai
10533–12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
10534–12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
10535–12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
10536–12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
11497–12 Foglalkoztatás I.
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei, vizsgakövetelmények: sikeres modulzáró vizsgák, az összes óraszám 20%-át meg nem haladó hiányzás

A tanfolyamok min. 15 fő jelentkezése esetén indulnak.

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

Képzéseinkre jelentkezésjelentkezési lap részletes kitöltésével, melyet ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!

Részletes felvilágosítás:

Bank Csaba – felnőttképzési szakmai vezető; Tel.: 06-30-609-3525

Ebner Janka – felnőttképzési referens; Tel.: 06-30-478-7167 

E-mail: felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu