Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Várható indulás: 2020. december

OKJ száma: 54 344 01

Engedélyszáma: E-001626/2017/A022

Képzés kezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 70 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 30 %

Időtartam: kb. 8 hónap

Képzési költségek (1 főre):

– tanfolyamdíj: 179 000 Ft,

– vizsgadíj: 59 000 Ft.

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A tananyagegységek

A tananyagegység megnevezése Elmélet Gyakorlat Összesen
1. 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 100 76 176
2. 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 72 40 112
3. 11505-12 Könyvelés számítógépen 40 24 64
4. 10149-12 Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai 181 62 243
5. 11506-16 Vállalkozás-finanszírozási és adózási feladatok 100 62 162
6. 11501-16 Projektfinanszírozás 52 12 64
7. 11502-12 Projektfolyamatok követése 52 12 64
8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 60 0 60
9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 15 0 15
Összesen 672 288 960

 

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

Képzéseinkre jelentkezés: jelentkezési lap részletes kitöltésével, amely megtalálható a vevi.vaciegyhazmegye.hu honlapon, és ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!