Szociális asszisztens képzés

A tanfolyamon megszerezhető képesítés megnevezése: Szociális asszisztens OKJ-s bizonyítvány.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosítója és megnevezése:

10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei
10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok
11733–16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
10558–16 Önálló szociális segítő feladatok
10562–16 Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok
10563–16 Szociális munka adminisztrációja
11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 Foglalkoztatás II.

Vizsgára bocsátás feltételei, vizsgakövetelmények: sikeres modulzáró vizsgák, az összes óraszám 20%-át meg nem haladó hiányzás.

A tanfolyamok min. 15 fő jelentkezése esetén indulnak.

Képzéseink az alábbi településeken indulhatnak:

  • Mende

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

Képzéseinkre jelentkezésjelentkezési lap részletes kitöltésével, melyet ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!

Részletes felvilágosítás:

Bank Csaba – felnőttképzési szakmai vezető; Tel.: 06-30-609-3525

Ebner Janka – felnőttképzési referens; Tel.: 06-30-478-7167 

E-mail: felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu