Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ 55 344 07

Engedélyszáma: E-001626/2017/A026

Képzés kezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

Elméleti képzési idő aránya: 60 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

Időtartam: kb. 8 hónap

 

Képzési költségek (1 főre):

– tanfolyamdíj: 165 000 Ft,

– modulzáró vizsgadíj: 70 000 Ft,

– vizsgadíj: 65 000 Ft.

 

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez, az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A tananyagegységek
Tananyagegység és téma megnevezése Elmélet Gyakorlat Összesen
1. 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban 30 30
2. 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban 20 20 40
3. 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása 21 19 40
4. 10775-16 Adózási feladatok ellátása 20 20 40
5. 10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban 60 50 110
6. 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata 20 10 30
7. 10789-12 Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása 45 25 70
Összesen: 216 tanóra 144 tanóra 360 tanóra

 

Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) tanfolyamaink – külön szerződésben rögzítve – kihelyezett formában is igényelhetők!

 

Képzéseinkre jelentkezés: jelentkezési lap részletes kitöltésével, amely megtalálható a vevi.vaciegyhazmegye.hu honlapon, és ezután szkennelve elküldve a felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu e-mail címre, vagy postán a 2600 Vác Migazzi Kristóf tér 1. címre, illetve ugyanitt személyesen a Felnőttképzési ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben!