Tanácsadóink

Dr. Babai-Szénégető Adrienn

Szakmai tapasztalat

2002-2003: Signal Biztosító Zrt. Budapest – jogász

2003-2020: Magyar Közút (és jogelődei) – jogász

2017-2018: Pronon Alapítvány – ügyvezető

Ezek mellett mentálhigiénés szakemberként párhuzamosan gyászcsoportok, egyházi és civil szervezeteknél különböző készsgégfejlesztő és mentálhiginés segítő csoportok vezetése.

.

Gyombolai-Hódsági Júlia

Szakmai tapasztalat

2012- : Első Lépések Koragyermekkori Intervenciós Alapítvány

diszfáziás gyermekek intenzív logopédiai terápiája (beszédindítás, beszéd-nyelvi fejlesztés és részképesség zavarok ellátása)

tanulási nehézség-veszélyeztetett gyermekek ellátása

komplex állapotfelmérés – vizsgáló teamben

iskolaérettségi vizsgálat

komplex gyógypedagógiai fejlesztés korai életkorban

pszichodráma

családterápia


2005-2008: Zölderdő Logopédiai és Természetvédő Óvoda, Budapest (logopédiai csoport)

diszfáziás gyermekek intenzív logopédiai terápiája (beszédindítás, beszéd-nyelvi fejlesztés
és részképesség zavarok ellátása)

tanulási nehézség-veszélyeztetett gyermekek ellátása

komplex logopédiai vizsgálat

iskolaérettségi vizsgálat


2004-2005: Kőbányai Logopédiai Szakszolgálat

ambuláns logopédiai terápia, általános iskola alsó tagozat

.

Jakobszen-Tátrai Zsófia

Tanulmányok

SOTE Mentálhigiéné Intézet: Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember MA ( 2017)

SOTE Mentálhigiéné Intézet: Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzés (2014)

Budapesti Corvinus Egyetem: Humán erőforrás szakember, közgazdász  MA (2003)

.

Szakmai tapasztalat

2017-2019 KILÁTÓ Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat, családterápiás és párterápiás konzultációk

2018- Családi Élet Szolgálatában Egyesület, alapító és elnökségi tag

2016-2017 Bethesda Gyermekkórház, ADHD-s gyermekek családjaival családterápiás konzultációk végzése

2007 – 2016 MÉCS Egyesület, Ifjúsági Mentorálás

.

Torma Joel

Tanulmányok:

Wesley János Főiskola: családkonzulens-családterapeuta szakirányú továbbképzés

Magyar Családterápiás Egyesület: továbbképzései és szupervízió (folyamatos jelleggel)

EFT Alapítvány –Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) externship, kiképző: Dr. Scott Woolley és Hold Me Tight (Ölelj át!) csoportvezető-képzés, kiképző: Dr. Török Szabolcs

Család-rendszer Terápiás Műhely: egyéni terápia család-rendszerszemléletű megközelítéssel, betegség a családrendszerben, kiképző: Tarján Emőke

Pünkösdi Főiskola: business coach szakirányú továbbképzés

Laurus Fejlesztő Intézet Kft: life és business coach, Ifjúsági coach képzés, kiképző: Baczoni-Olag Dóra, Gáspár Gabriella

Solutionsurfers Coachképző és Tanácsadó Társaság: megoldásfókuszú coaching gyermekekkel, kiképző: Göntér Mónika

Umathum Mediátor Akadémia: mediátor képzés, kiképző: Dubravecz Gyöngyvér

Magyar Coachszövetség Alapítvány: önismereti és csapatépítő tréner, team coach, kiképző: Dr. Kollárné Déri Krisztina

Rendszer-tábla képzés, kiképző: Wiesner Erzsébet, Majoros István

Sapientia Főiskola: pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés, hittanár-nevelőtanár mesterképzés

Egri Hittudományi Főiskola: teológus-lelkész mesterképzés

.

Tóth András

Tanulmányok

SOTE Mentálhigiénés Intézet: Mentálhigiénés Lelkigondozó, Család- és Szociális Szakirányú szakember (2008)

Lateráni Egyetem Róma: Teológus (2008)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Teológus (1991)

Családrendszer Terápiás Egyesület: Családrendszer terapeuta (2017)

Érzelmi Fókuszú Családterápiás Egyesület: Érzelmi Fókuszú családterapeuta (2018)

Pszichodráma vezető (2018)

Győri Zsófia

Tanulmányok

SZTE BTK: pszichológus, szervezetfejlesztési szakirány (2006)

SZTE BTK: orosz nyelv és irodalom szak (2001)

SZTE JGYFK: magyar nyelv és irodalom szak (2000)

Egyéb végzettség

Mediátor (2021)

Action Learning coach (2016)

Változáskezelés (2015)

Üzleti coach (2012)

Szakmai tapasztalat

2008-tól szervezetfejlesztő, vezetőfejlesztő, tréner, üzleti coach, szervezeti pszichológus (Deloitte Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Raiffeisen Bank, EGIS Gyógyszergyár Nyrt.)

Pető Gábor

Tanulmányok

PPKE BTK: mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak (2010)

ELTE BTK: történelem szak (1998)

ELTE BTK: latin nyelv és irodalom szak (1998)

Kalazantinum, Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola (1998)

Egyéb végzettség

mediátor képzés (2020)

play-back képzés (2011)

lelkivezető képzés (2000)

Szakmai tapasztalat

2014-től egyéni vállalkozó

2011-2013: Magyar Országgyűlés Hivatala, látogatószolgálati referens, a látogatószolgálati osztály vezetője

2011: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, projekt munkatárs

1999-2010: Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged, tanár és kollégiumi nevelő, kollégiumi igazgató, a rendi jelöltek magisztere, intézményvezető igazgató

1998-1999: Piarista Gimnázium, Kecskemét, tanár és kollégiumi nevelő

Csillár Zsuzsanna és Ebner Orsolya

Csillár Zsuzsanna

“… nem könnyű evezni, ha valakinek még sosem volt lapát a kezében.”

Karin Wagenaar

Képzésben lévő családterapeutaként, több éves családsegítős munkatapasztalattal a hátam mögött, szeretnék

jól alkalmazható kommunikációs mintákat, a hétköznapokban is könnyen használható “eszközöket” nyújtani a hozzánk forduló családoknak.

Tanulmányok:

Tanulmányaim során a megismert családterápiás módszerek közül, a hozzám legközelebb álló terápiás modelleket kerestem. Választásom alapvetőleg az érzelmekre fókuszáló párterápiára (EFT – Sue Johnson), a megoldásközpontú rövid terápiára (Inso Kim Berg) és a Satir‑módszerre esett. Tanári, mentortanári éveim tapasztalataiból a pszichodráma, drámapedagógia elemeit tartom hasznosnak átemelni a terápiás térbe.

2017 – 2019    családterapeuta, alapképzés Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest
Dr. Hardy Júlia, orvospszichiáter, kiképző pszichoterapeuta

1994 – 1999    történész, történelem tanár, szociológus Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba

Szakmai Tapasztalat:

2021 –             tanügyigazgatási szakreferens, Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, Vác

2016 – 2021    családsegítő, Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Nagymaros

Családsegítőként igazán hatékony, segítő módszerek után kutatva kezdtem meg családterápiás tanulmányaimat. Segítő munkám során találkozhattam a nehézségek sokszínűségével, párkapcsolati krízisekkel, a gyermekek viselkedészavaraival vagy akár a hátrányos helyzetből fakadó elakadásokkal. A családterápia rendszerszemléletű “szemüvegén” keresztül nézve valamennyi nehézségnél a változás, változtatást mozgatórugóját kerestem ügyfeleimmel közösen.

2011 – 2015    mentor-tanár, gyermekvédelmi felelős, Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Vác

A Mentor Program koordinátoraként, szakmai felelőseként és mentor-tanárként segítettem a kis- és nagygimnazistákat egyéni, személyes beszélgetésekkel, pályaválasztási tanácsadással, tematikus csoportfoglalkozásokkal.

2003 – 2005    történelem tanár, SEK Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest

1999-2000    történelem tanár,  Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Ebner Orsolya

Képzésben lévő családterapeuta, több évtizedes
pedagógiai szakszolgálati és családsegítői tapasztalattal.

…..

Tanulmányok:

2020 – 2022: családterapeuta alapképzés, Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest
Dr. Hardy Júlia, orvospszichiáter, kiképző pszichoterapeuta

2012 – 2013: multikulturális nevelőmesterképzés, Kodolányi János Főiskola, Budapest

2010 – 2011: playback-improvizációs színházi társulatépítő képzés, Sándor Zsuzsanna és Donáth Attila, Budapest

2006 – 2007: drámapedagógia, akkreditált pedagógus képzés, Magyar Drámapedagógiai Egyesület, Budapest

1981 – 1989: gyógypedagógiai-logopédiai tanár, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest

Szakmai tapasztalat:

2014 –                       logopédus, Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2009 –                       gyógypedagógus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. ker. Tagintézménye, Budapest        

2008 – 2012             logopédus, Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Budapest  

2005 – 2008              logopédus-gyógypedagógus-családsegítő, Ferencvárosi Tanoda, Budapest

2001 – 2002              logopédus-gyógypedagógus-családsegítő, Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat, Dzsumbuj Help Közösségfejlesztő Központ, Budapest

Marton Tímea

Tanulmányok, Szakmai képzések

2013-2015: Semmelweis Egyetem, EKK – Mentálhigiénés lelkigondozó

2010-2011: Semmelweis Egyetem, ETK – Addiktológiai konzultáns (abszolutórium)

2005-2008: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK – Szociális menedzser

1999-2003: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HTK – Hittanár

2013-2022: Lelki Egészségvédő Alapítvány – Egészségvédő és fejlesztő művészetterapeuta

2015-2019: Lelki Egészségvédő Alapítvány – Meseterápiás szakember

2015: Napfogyatkozás Egyesület – Gyászcsoportvezető

2016-: Magyar Családterápiás Egyesület – Alapképzést végzett, képzésben lévő terapeuta

2018: Érzelemfókuszú Család és Párterápiás Alapítvány, EFT Externship – Érzelmekre Fókuszáló Párterápiás Alapképzés

2018: Érzelemfókuszú Család és Párterápiás Alapítvány: Hold Me Tight (Ölelj át) Csoportvezető képzés

2019-2020: Moreno Intézet – Kreatív technikák a segítő kapcsolatban

2011- 2021: Magyar Pszichodráma Egyesület – Önismereti sajátélmény, 550 óra

Szakmai tapasztalat

2021- : Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ, Egyéni lelkigondozás

2021- : Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat, Meseterápiás csoport vezetése, Egyéni lelkigondozás

2005 – 2022: Szent Erzsébet Karitász – Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ, Intézményvezető, Terápiás munkatárs

2003-2005: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat, Szociális munkatárs, Biblia csoport vezetése